Behandeling – De Waard tandartsen en mondhygiënisten – Hellevoetsluis

Behandeling

iTero element digitale mondscanner

Tandarts De Waard gebruikt de nieuwste technieken op het gebied van de tandheelkunde. Geen geklieder meer met klei en gips. Het maken van afdrukken door te “happen” hoeft niet meer. Met de iTero digitale mondscanner is het mogelijk om een digitale afdruk te maken van de boven- en onderkaak van de patiënt voor kronen, bruggen, facings en onlays. Röntgenfoto’s worden digitaal gemaakt en kunnen direct tijdens de behandeling gebruikt worden.

 

Kwaliteit

De behandelaars in onze praktijk zijn ingeschreven in de kwaliteitsregisters die gelden voor de beroepsgroepen. De deelnemers van deze registers verplichten zich kwaliteit te leveren, hun werkervaring op peil te houden, literatuur bij te houden,  en nascholing bij te volgen en deel te nemen aan visitaties. Daarnaast hebben de deelnemers brede interesse in de tandheelkunde en aanverwante specialismen.  Regelmatig vindt er overleg plaats met collega’s en specialisten in het vakgebied. Meer weten over het kwaliteitsregister?

 

Zie kwaliteitsregister Tandartsen

Zie kwaliteitsregister Mondhygiënisten

 

Zie Register Preventieassistenten

Een voorbeeld van bijscholing is het jaarlijks op peil houden van de kennis op het gebied van reanimatie van volwassenen en het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED). Een AED is in onze praktijk aanwezig. Ieder jaar volgt het hele team het cursusprogramma spoedeisende geneeskunde van de VVAA.

 

Hygiëne

In onze praktijk volgen wij het protocol van de Wet Infectie Preventie (WIP). Er is state of the art sterilisatie apparatuur aanwezig. Wij maken optimaal gebruik van disposables (weggooi produkten) zoals servetten, bekertjes,  boren en handschoenen. De behandelunits en werkplekken worden na iedere behandeling grondig gedesinfecteerd met alcohol, en aan het begin en einde van de werkdag uitgebreid schoongemaakt. Dit vindt plaats volgens gestandaardiseerde protocollen.

 

 

 

Het gebruikte instrumentarium wordt huishoudelijk gereinigd en vervolgens in de Miele thermo-desinfector (supervaatwasser) gedesinfecteerd. Daarna volgt er een sterilisatieronde van alle instrumenten in de Melag hogedruk stoomsterilisator.
Iedere patiënt wordt op deze manier uitsluitend met volledig gesteriliseerde materialen behandeld. Alle apparatuur wordt jaarlijks door een hiervoor gecertificeerde instantie (Siemens/Miele/Melag) gecontroleerd en gekeurd. Wij voldoen aan alle vereisten die de wet van ons vraagt.

Al het handelen is gericht op het voorkomen van kruisbesmetting. Daarnaast is elk personeelslid ingeënt, onder andere tegen het besmettelijke Hepatitis B.

 

Verwijzingen

Voor verwante specialismen kunt u terecht bij de volgende organisaties.

Kaakchirurgie:

Ikazia ziekenhuis Rotterdam

Orthodontie:

Ortho Hellevoetsluis

Endodontologie:

Endo Rotterdam

Ons tandtechnisch werk wordt onder andere verzorgd door Excent tandtechniek.

Tandtechniek:

Excent tandtechniek
www.hetgebit.nl